Azalan Ağırlık Ünitesi (LOSS IN WEIGHT)

Continue dozaj sistemlerinde otomasyonu yaptığımız bir diğer besleme sistemide “Azalan ağırlık dozajlama sistemidir” (Loss in weight feeder). Azalan ağrılık dozajlama üniteleride yine bant kantarlarında olduğu gibi üretim sürecinde gerekli olan noktalara istenilen debi miktarında devamlı (continue) olarak malzeme beslemesini gerçekleştirir.Besleme ünitesinin besleyici ekipmanı malzemenin yapısına bağlı olarak bantlı veya helezonlu olabilir. Azalan ağırlık ünitesi otomasyonumuzun çalışma prensibi şu şekildedir, içi malzeme dolu bir kefe loadcell üzerine oturtulmuştur, kefe altında ve kefe şasesine daraya dahil bir helezon besleyici vardır, Loadcell sinyalleri ve helezon besleyicinin kontrolü PLC ye gitmektedir.   Besleme yapılmaya başlanıp malzeme boşaltıldıkça PLC kendi hesapladığı birim zamandaki malzeme değişiminden faydalanarak debiyi oluşturur, PLC tarafından hesablanan actual debi, istenen(set edilen) debi değeri ile mukayase edilerek helezon besleyici motoruna PID yöntemiyle oransal olarak müdahale edilir ve istenen debi değerinde besleme gerçekleştirilir.     Azalan ağırlık ünitesinin tartımlı olan kefesi genelde Küçük hacimlidir ve besleme yapıldıkça bir süre sonra içindeki malzeme miktarı azalır, kefe içindeki malzeme miktarı belirli bir seviyenin altına düştükçe ünitenin üzerindeki hopper’dan tartımlı kefeye yeni malzeme alınır, tartımlı kefeye yeni malzeme alımı sırasında sistem  dozajlamayı kesmez ve devam eder.     Azalan ağırlık üitesi otomasyonumuzun ana özellikleri; Otomatik ağırlık kalibrasyonu Koruma sınıfı yüksek kontrol panosu Pano ve bant üzerinde acil durdurma butonları Tartım kefesine yeni malzeme alım anlarında doğru debi değeriyle devam edebilme...

Devam

Bant Kantarı

Üretim prosesi içinde önemli yer tutan bant kantarları, değirmen, mikser, fırın, elek veya benzeri ekipmanlara istenilen miktarda malzeme beslemek amaçlı kullanılır. Bant kantarları üzerinde bandın hızını ölçen bir enkoder, band üzerindeki malzeme ağırlığını ölçen bir loadcell(yük hücresi) ve hız kontrollü bir band motoru vardır. Bandın hızı ve band üzerindeki malzeme ağırlığıda ölçülebildiğinden bu bilgiler PLC de debi olarak değerlendirilir ve Operatör tarafından set edilmiş hedef debi değeri ile gerçekleşen debi değerleri mukayese edilerek PID kontrollü olarak bandın hızına müdahale edilir ve istenilen debi değerinde besleme gerçekleştirlir. Bant kantarı otomasyonumuzun ana özellikleri; Otomatik ağırlık kalibrasyonu Çalışır halde dara hesaplama Koruma sınıfı yüksek kontrol panosu Pano ve bant üzerinde acil durdurma butonları Bandın kayma riskine karşı, algılayıcı limit sensörleri  ...

Devam

DEVAMLI DOZAJLAMA SİSTEMİ

  DEVAMLI  DOZAJLAMA SİSTEMİ  (CONTINUE DOZAJLAMA  OTOMASYONLARI)   Continue Dozaj sistemleri içinde kullanım açısından en sık rastlanan tipleri bant kantarları ve azalan ağırlık üniteleridir. Ekibimiz her türlü bant kantarı ve azalan ağırlık ünitesinin komple otomasyon ve devreye almasında uzman tecrübeye sahiptir. Başlıca  Continue Dozaj tipleri aşağıda görülmektedir.  Bant Kantarları  Azalan Ağırlık Üniteleri  ...

Devam

SEYREK FAZ HAVALI TAŞIMA SİSTEMİ PNÖMATİK TRANSPORT

  SEYREK FAZ HAVALI TAŞIMA SİSTEMİ PNÖMATİK TRANSPORT Taşınacak malzemenin bir blower yardımıyla pozitif veya negatif basınç oluşturularak malzeme besleme kaynağından hedef silo,siklon veya bir bunkere taşınmasıdır. Malzeme taşınan boru hattına besleme ekipmanı olarak genelde rotary valf kullanılır, rotary valf besleme hızının kontrollü olmasını sağlar ve hatta malzeme yığılmasını engeller. Seyrek faz havalı taşıma sisteminde taşıma havası basıncı düşük fakat debi  değeri olarak  yüksek bir debiye sahiptir. Seyrek faz havalı taşıma sistemi genelde Kırılgan ve aşındırıcı olmayan,segragasyon(ayrışma) sorunu olmayan karışımlar için uygundur.   Seyrek faz havalı taşıma sistemi otomasyonunda bir kaynaktan bir hedefe transport olabileceği gibi birden fazla hedefe de transport yapılabilir, sistem üzerinden kaynak hedef seçimi yapılarak start verildiğinde sİstem tüm hattın yönlendirmesini otomatik olarak yapıp malzeme transportunu başlatır, sİstem kaynakta ve hedefteki malzeme seviyelerini sensörler yardımıyla algılayarak durması gereken anı bilir ve hattı temizleyerek duruşa geçer, kontrol ekranı veya varsa skada üzerinden sistemin tamamı izlenebilir , alarmlar görülebilir ve sistemle  ilgili zaman veya benzeri parametreler değiştirilebilir....

Devam

YOĞUN FAZ HAVALI TAŞIMA SİSTEMİ OTOMASYONU (DENSE PHASE PNEUMATIC TRANSPORT)

Yoğun faz  pnömatik transport sistemi adından da anlaşılacağı üzere seyrek faz havalı taşıma sisteminine göre taşıma boru hattında malzeme yoğunluğu çok daha fazla olan taşıma sistemidir,hattaki bu yoğun ürün miktarının taşınması için yüksek basıncta (ortalama 1 – 4 bar arası) hava kullanılır,malzeme taşıma hızı seyrek faz sistemlere göre yavaştır.Seyrek faz taşıma sistemlerine göre daha uzun mesafelere taşıma yapılabilir  ve taşınan malzemelerin  granülametre ve segregasyon değişimleri minimal düzeylerde kalmaktadır. Yoğun faz havalı  taşıma sistemi otomasyonumuzda çalışma prensibi genel hatlarıyla şu şekildedir;  iletimi yapılacak olan malzeme bir transporter (basınçlandırıcı kap) içine alınır, alınan malzemenin üzerine ayarlanabilen basınçta hava verilir ve içi malzeme dolu basınçlandırılmış kap çıkışındaki klape açılarak, malzeme boru hattı yardımıyla ve hedefteki siloya  gönderilir. Operatör panel üzerinden yoğun faz taşıma sistemine ait her türlü ayar imkanı vardır,taşıması yapılacak malzemenin zorluğuna göre çalışma ekranı üzerinden sisteme ait yardımcı ekipmanlar devreye sokulur veya devreden çıkartılabilir....

Devam

RECETE BAZLI DOZAJLAMA SİSTEMİ OTOMASYONU

Reçete bazlı dozajlama sistemi otomasyon projelerimizde, dozajlanacak tüm hammadde girdilerinin isimlerinin ve kodlarının saklandığı bir veri tabanı oluşturulur. Bu hammadde bilgilerinin saklandığı veri tabanı reçete oluşturma aşamasında çok önemlidir çünkü reçete oluşturma aşamasında reçete hazırlama tablosuna hammadde bilgileri ancak bu veri tablosundan transfer edilebilir başka bir kaynaktan veya başka  bir şekilde reçete hazırlama tablosuna hammadde girişi yapmak mümkün değildir. Reçete hazırlama aşamasında ilgili hammadde girdileri veri tabanından seçilerek reçete hazırlama/oluşturma tablosuna yazılır ve tüm hammadde girdileri ve dozajlanması istenilen set kg değerleri tabloya yazıldıktan sonra reçeteye isim ve kod yazılarak kayıtedilir. Kayıt etme aşamasının başında reçetenin önemli  ve girilmesi zorunlu alanların tamamı kontrol edilir eksiklik varsa eksik olan parameter  operatöre mesaj şeklinde gösterilir ve bir eksiklik yoksa reçete kayıtlı reçeteler veri tabanına eklenir. Kayıtlı receteler veri tabanından istenilen bir reçete seçilerek PLC ‘ ye yüklenir, yükleme işlemi sırasında, sistem operatörden seçili olan reçeteden kaç batch yapacağını ve reçetenin hammadde girdilerinin % kaçının dozajlanacağını soracaktır operatör ilgili anlanlara da bu bilgileri girdikten sonra reçete sisteme yüklenir ve dozajlama sistemi yüklenmiş olan reçeteye birebir uygun şeklide hammadde tartı ve dozajını geçekleştirir. Dozajı yapılan üretim sonuçlandığında, üretim raporu oluşturulur ve raporlar veri tabanına kayıtedilir.Raporda hangi hammaddeden ne kadar istenmiş ne kadar dozaj yapılmış, hatası nekadar, üretim ne zaman başlamış, ne zaman sona ermiş,toplam üretim zamanı, dozajı yapılan hammaddelerin hangi lot veya hangi parti numarasından kullanıldığı gibi birçok bilgi detaylı şekilde görülür. Reçete bazlı dozajlama sistemlerimizde batch tarzı çalışabildiği gibi müşterilerimiz tarafından talep edildiğinde opsiyonel olarak sunduğumuz günlük çalışma planlarımızda vardır. Günlük çalışma planı şu şekilde işler, örneğin operatör arka arkaya 10 adet veya daha fazla sayıda farklı reçeteden değişik batch sayılarında reçeteyi sisteme yükler ve sonrasında üretimi başlatır, böylece sisteme batch sonlarında tekrar reçete yükleme yapılması gerekmez ve otomatik olarak diğer reçeteyi üretmeye başlar ve arka arkaya sıradaki reçeteleri icra ederek plan sonuna kadar sistem ilerler....

Devam