BANBURY MiKSERLER İÇİN HAMMADDE DOZAJLAMA OTOMASYONU

Banbury mikserler çeşitli toz,sıvı, doğal kauçuk ve polimer grubu hammaddeleri değişik karışım proseslerinde parçalama ve yoğurma işlemine tabi tutarak çeşitli kauçuk hamurları üretmektedir, üretilen bu hamurlarda daha sonra ekstruder makinlarında işlenerek farklı sektörler için birçok ürün elde edilmektedir. Banbury mikserler için daha doğrusu  mikserden çıkacak olan kauçuk hamuru için reçete bazlı hammadde dozajlama otomasyon alt yapımız oldukça gelişmiş aşağı yukarı tüm kauçuk firmalarına cevap verebilecek kapasitedir. Aşagıda özet olarak açıklanacak çalışmalarımız sadece ön fikir edindirmek amacıyla yazılmştır, detaylar ve ihtiyacınız olan projeler için lütfen uzman teknik personelimizle temasa geçiniz. Banbury mikserde işleme tabi tutulacak karışım 4 ana grupta toplanır; Karbon Siyahı ve Beyaz Dolgular Çeşitli karbon siyahı türleri (FEF, HAF ve benzeri) Farklı mikronize yapıda Kalsit ve benzeri beyaz dolgu maddeleri   Yağlar Aromatik ,Parafanik ve benzeri yağ türleri   Kauçuk ve Polimer girdiler Doğal kauçuk, Bütadien kauçuk,kloropen kauçuk,Nitril kauçuk ve benzeri kauçuklarla Polimer esaslı malzemeler   Kimyasal Girdiler (Mikro Girdiler) Proses kolaylaştırıcılar Aktivatörler Pişiriciler Geciktiriciler Boyalar,koku vericiler,şişiriciler Hızlandırıcılar Yumuşatıcılar Dolgu maddeleri Yaşlanma önleyiciler   Kauçuk hamuru hammadde dozaj otomasyonumuz temel olarak reçete bazlı ve batch tarzı çalışan bir dozaj sistemi olmasına karşın banbury mikser karışım prosesi için kendi içinde özelleşmiş bir reçete alt yapısı vardır, Reçete hazırlama aşamasında, ana reçete hazırlama tablosuna 4 hammade grubundaki malzemelerin tamamı istenilen miktarlarıda belirtilerek yazılır, Recete kayıt edildiğinde, sistem ana reçete yapısını farklı bir veri tabanına saklar ve sonrasında reçeteyi parçalayarak ve değiştirerek üretime uygun hale getirir.   Sistemin reçeteyi parçalaması  değişim olayı şu şekilde gerçekleşir; ilk üç grubtaki (Karbon siyahı,Yağlar,Kauçuk-Polimer girdiler) reçete verileri aynen değişmeden üretim  reçetesi kayıt alanına aktarılır, dördüncü grubtaki kimyasal girdiler dedigimiz mikro girdiler isimli hammadde grubu ana reçeteden değişime uğrayarak ve parçalanarak farklı grublara ayrılır ve ondan sonra üretim reçetesi kayıt alanında ilk üç gruptaki hammaddelerin devamına eklenir, bunun böyle olmasının sebebi mikro girdi dediğimiz bu kimyasal hammaddelerin sayısının oldukça fazla olması(yaklaşık100 farklı malzeme) ve bu malzemelerin banbury mikser karışımından önceki bir zamanda dozajlarının yapılmasının gerekliliğidir. Bu gereklilik için mikro girdi malzemeler için ayrı bir üretim alanı kurulur ve bu malzemeler burada dozajlanarak paketlenir, her pakete ana reçeteyle eşleseçek kodlar verilir, tüm bu işlemler otomatik yapılır. Sisteminin ana reçetenin yapısını değiştirip,mikro girdi malzemeleri için otomatik farklı bir reçete veri tabanı oluşturmasanın amacı bunu içindir. Mikro girdi malzemeler için yaratılan bu otomatik reçete veri tabanından, istenilen zamanda istenilen reçete seçilerek kendi üretim alanından dozajlama ve paketlemesi yapılır, banbury ne zaman üretim yapacaksa ozaman bu malzemeler ana üretime ilave edilir. Üretimin tüm tartım noktalarında otomatik kalibrasyon imkanı mevcuttur, elle hammadde yüklemesi yapılacak tüm noktalarda operatör paneller vardır, bu operatör paneller merkez PLC ile devamlı haberleşme içindedir ve o ekrandan hangi malzemeden kac kg atılacağı operatöre bildirilir,operatör yanlış miktarda malzeme atmaya kalkarsa sistem hata verir ve doğru miktarda malzeme atmasını ister, talep eden müşterilerimize bu ekranların bulunduğu istasyonlara opsiyonel olarak barkod ilaveside yapmaktayız, böylece malzemenin hem miktar kontrolünü hemde malzemenin barkodu okutularak gerçekten sistemin istediği malzemeyle eşlesmesi kontrol edilir.   Ülkemizde banbury mikser olarak genelde HF, Farrel marka veya kore, çin malı banburyler satın alınmaktadır, banburylerin kendi otomasyon panoları ve kendi yazılımları mevcuttur, Banburyler içinde kendi kontrol ekranlarından reçete girişi vardır, bu girilen reçete dozajlama sisteminden gelecek malzemelerin hangi sırayla alınacağı alınan bir hammaddenin ne kadar karışacağı veya hangi sıcaklığa kadar karışacağı,Ram kaldır,indir,temizlik posizyonları gibi komutları ve benzer birçok komutları ihtiva eden bir reçete yapısına sahiptir. Yaptığımız Dozajlama sistemimiz banbury...

Devam

MAKİNE OTOMASYONU

Yoğunlukla açık ağız veya kraft torba dolum makinaları, teneke veya varil dolum gibi sıvı dolum makinaları,bigbag dolum makinaları otomasyonu yapmaktayız. Dolum makinaları haricinde, pressler,mikserler, posizyon uygulamaları içeren makinalar veya farklı özel uygulamalar içeren ve müşterilerimizin her türlü otomasyon taleplerini değerlendirerek ihtiyaçlarına çözüm bulmaktayız. Makinaların otomasyon panoların imalatı, makina üzerine montajı ve kablolaması, programlanması ve yerinde malzemeyle devreye alınarak müşteriye teslimiz kapsamımız dahilindedir....

Devam

HAT OTOMASYONLARI

  HAT OTOMASYONLARI Fabrikalarda  ihtiyaç duyulan istifleme, paletleme, kesim, boya, kurutma veya benzeri her türlü hat otomasyonunuzun kurulumu veya mevcut hatların otomasyonlarının modernizasyonu projelerimizde pano imalatları, varsa mevcut panoların revizyonu ve yazılım program hizmetleriyle ve yerinde devreye alma hizmetlerimizi yürüten uzman personellerimizle projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.  

Devam