Endüstriyel Otomasyon

Endüstriyel otomasyon, proses sürecinde ürünün tasarımı ile başlayan ve ürünün oluşumu için kurulacak sistemin dinamiği, en akılcı kontrolü, üretim aşamalarının planlanması,kontrolü,anlık ve geriye dönük gözlemlenmesi gibi bir dizi süreçle ilgilenir. Tüm bu süreç içinde gerekli olabilecek her nevi sensör, pnömatik ve hidrolik her türlü ekipman, motorlar, haraket ve posizyon kontrolleri, robotlar, raporlamalar, güç MCC üniteleri, uzaktan kontroller gibi birçok alanı bünyesinde bulunduran ve bir fiil kullanan bir nevi teknolojiler bütünüdür. Endüstriyel otomasyon üretime yönelik işletmelerde çok çeşitli amaçlarla kullanılabilir, belli başlıca sıralamak gerekirse; Otomotiv Sanayi ve Otomotiv Yan Sanayicileri Tekstil Sanayi Kimya Sanayi Gıda Cam Sanayi Her Türlü Makina İmalatçıları Arıtma ve Alt Yapı Tesisleri Demir-Çelik Sanayi Lojistik Hizmetleri Enerji Üretim ve Dağıtım İnşaat Sektörü   Endüstriyel otomasyonda yapılacak bir projede izlenecek yol özetle aşağıdaki gibi açıklanabilir. Projenin Tasarımı Müşteri ile olan görüşmeler süresince ve görüşmelerin sonucunda müşterinin ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması ve bu ihtiyaçlar için gerekli çözümlerin oluşturulması aşamasıdır.  Bu aşamadaki çözümlerin hem  müşteri açısından ekonomik olması hemde ihtiyaçları tam anlamıyla karşılaması ve projenin yapım aşamasında veya proje sonrası zamanlarda olacak ilavelere imkan tanıması açısından önemi büyüktür.                 Malzeme tedarik süreci Proje tasarım aşaması sonuçlandıktan sonra  kullanılacak malzeme listeleri çıkartılır, firmamız mevcut stokları ve tedarikçi firmalardan alınacak malzemeler belirlenir ve firma dışından satın alımı yapılacak malzemelerin satın alma süreci başlatılır.   Pano imalatları Proje tasarımının netleşmesi ile beraber  elektrik projeleri Eplan veya Autocad programında çizilmeye başlanır ve projelerin bitiminde PLC kontrol panoları,MCC panoları, lokal bağlantı ve lokal kontrol panoları, valf panolarının imalatlarına başlanır.                         Yazılım süreci Müşterilerimizle olan görüşmelerimiz neticesinde  belirlenen ihtiyaçlara yönelik en doğru ve en kapsamlı şekilde ihtiyaçları giderecek bir yazılım geliştirme süreci yaşanır. Projenin kapsamına göre PLC programına ilave olarak operatör panel programları, scada programları veya varsa PLC ile haberleşen üçücü parti cihazların programları yazılır. Yaptıgımız yazılımlarda yoğun şekilde Siemens alt yapısını kullanmaktayız, müşterilerimiz özel olarak talep etmişse Schneider marka ürünlerle de proje yapma imkanımız vardır. Uzman olarak hakim olduğumuz ve proje yaptığımız Siemes otomasyon altyapısı Logo ( Logo Soft Comfort) S7-200 (MicroWin) S7-1200 (TIA V11 basic) S7-300 / S7-400 (Simatic Manager) TIA Portal (Totally integrated Automation) WinCC flexible (Operatör panel ve Flexible runtime için) WinCC scada PCS7 Profibus, Profinet,MPI haberleşme protokolleri SimaticNet OPC                               Devreye Alma Süreci Projenin hazırlanma aşamasında görev almış proje sorumlusu uzman personelimiz ve yine kendi alanlarında tecrübeli yardımcı montaj elemanlarımızla beraber ekip olarak devreye alma süreci...

Devam

Azalan Ağırlık Ünitesi (LOSS IN WEIGHT)

Continue dozaj sistemlerinde otomasyonu yaptığımız bir diğer besleme sistemide “Azalan ağırlık dozajlama sistemidir” (Loss in weight feeder). Azalan ağrılık dozajlama üniteleride yine bant kantarlarında olduğu gibi üretim sürecinde gerekli olan noktalara istenilen debi miktarında devamlı (continue) olarak malzeme beslemesini gerçekleştirir.Besleme ünitesinin besleyici ekipmanı malzemenin yapısına bağlı olarak bantlı veya helezonlu olabilir. Azalan ağırlık ünitesi otomasyonumuzun çalışma prensibi şu şekildedir, içi malzeme dolu bir kefe loadcell üzerine oturtulmuştur, kefe altında ve kefe şasesine daraya dahil bir helezon besleyici vardır, Loadcell sinyalleri ve helezon besleyicinin kontrolü PLC ye gitmektedir.   Besleme yapılmaya başlanıp malzeme boşaltıldıkça PLC kendi hesapladığı birim zamandaki malzeme değişiminden faydalanarak debiyi oluşturur, PLC tarafından hesablanan actual debi, istenen(set edilen) debi değeri ile mukayase edilerek helezon besleyici motoruna PID yöntemiyle oransal olarak müdahale edilir ve istenen debi değerinde besleme gerçekleştirilir.     Azalan ağırlık ünitesinin tartımlı olan kefesi genelde Küçük hacimlidir ve besleme yapıldıkça bir süre sonra içindeki malzeme miktarı azalır, kefe içindeki malzeme miktarı belirli bir seviyenin altına düştükçe ünitenin üzerindeki hopper’dan tartımlı kefeye yeni malzeme alınır, tartımlı kefeye yeni malzeme alımı sırasında sistem  dozajlamayı kesmez ve devam eder.     Azalan ağırlık üitesi otomasyonumuzun ana özellikleri; Otomatik ağırlık kalibrasyonu Koruma sınıfı yüksek kontrol panosu Pano ve bant üzerinde acil durdurma butonları Tartım kefesine yeni malzeme alım anlarında doğru debi değeriyle devam edebilme...

Devam

RECETE BAZLI DOZAJLAMA SİSTEMİ OTOMASYONU

Reçete bazlı dozajlama sistemi otomasyon projelerimizde, dozajlanacak tüm hammadde girdilerinin isimlerinin ve kodlarının saklandığı bir veri tabanı oluşturulur. Bu hammadde bilgilerinin saklandığı veri tabanı reçete oluşturma aşamasında çok önemlidir çünkü reçete oluşturma aşamasında reçete hazırlama tablosuna hammadde bilgileri ancak bu veri tablosundan transfer edilebilir başka bir kaynaktan veya başka  bir şekilde reçete hazırlama tablosuna hammadde girişi yapmak mümkün değildir. Reçete hazırlama aşamasında ilgili hammadde girdileri veri tabanından seçilerek reçete hazırlama/oluşturma tablosuna yazılır ve tüm hammadde girdileri ve dozajlanması istenilen set kg değerleri tabloya yazıldıktan sonra reçeteye isim ve kod yazılarak kayıtedilir. Kayıt etme aşamasının başında reçetenin önemli  ve girilmesi zorunlu alanların tamamı kontrol edilir eksiklik varsa eksik olan parameter  operatöre mesaj şeklinde gösterilir ve bir eksiklik yoksa reçete kayıtlı reçeteler veri tabanına eklenir. Kayıtlı receteler veri tabanından istenilen bir reçete seçilerek PLC ‘ ye yüklenir, yükleme işlemi sırasında, sistem operatörden seçili olan reçeteden kaç batch yapacağını ve reçetenin hammadde girdilerinin % kaçının dozajlanacağını soracaktır operatör ilgili anlanlara da bu bilgileri girdikten sonra reçete sisteme yüklenir ve dozajlama sistemi yüklenmiş olan reçeteye birebir uygun şeklide hammadde tartı ve dozajını geçekleştirir. Dozajı yapılan üretim sonuçlandığında, üretim raporu oluşturulur ve raporlar veri tabanına kayıtedilir.Raporda hangi hammaddeden ne kadar istenmiş ne kadar dozaj yapılmış, hatası nekadar, üretim ne zaman başlamış, ne zaman sona ermiş,toplam üretim zamanı, dozajı yapılan hammaddelerin hangi lot veya hangi parti numarasından kullanıldığı gibi birçok bilgi detaylı şekilde görülür. Reçete bazlı dozajlama sistemlerimizde batch tarzı çalışabildiği gibi müşterilerimiz tarafından talep edildiğinde opsiyonel olarak sunduğumuz günlük çalışma planlarımızda vardır. Günlük çalışma planı şu şekilde işler, örneğin operatör arka arkaya 10 adet veya daha fazla sayıda farklı reçeteden değişik batch sayılarında reçeteyi sisteme yükler ve sonrasında üretimi başlatır, böylece sisteme batch sonlarında tekrar reçete yükleme yapılması gerekmez ve otomatik olarak diğer reçeteyi üretmeye başlar ve arka arkaya sıradaki reçeteleri icra ederek plan sonuna kadar sistem ilerler....

Devam

MAKİNE OTOMASYONU

Yoğunlukla açık ağız veya kraft torba dolum makinaları, teneke veya varil dolum gibi sıvı dolum makinaları,bigbag dolum makinaları otomasyonu yapmaktayız. Dolum makinaları haricinde, pressler,mikserler, posizyon uygulamaları içeren makinalar veya farklı özel uygulamalar içeren ve müşterilerimizin her türlü otomasyon taleplerini değerlendirerek ihtiyaçlarına çözüm bulmaktayız. Makinaların otomasyon panoların imalatı, makina üzerine montajı ve kablolaması, programlanması ve yerinde malzemeyle devreye alınarak müşteriye teslimiz kapsamımız dahilindedir....

Devam

Endüstriyel Otomasyon Kontrol

CMEKS  Endüstriyel kontrol sistemleri, endüstrideki kimya,gıda,yem,çimento,lastik,kauçuk,pvc ve benzeri tüm üretim sektörlerinde sıvı, toz ve granül esaslı üretimler için gerekli olan reçete bazlı üretim otomasyonları, yoğun ve seyrek faz havalı taşıma sistemlerinin otomasyonu, reaktör, mikser, banbury otomasyonları,tartım ve dozajlama sistemlerinin otomasyonu ve dolum-paketleme makinaları,band kantarları,Loss-in-weight ve benzeri tüm üretim proseslerinin otomasyonu için çözümler sunmaktadır. Sunulan otomasyon çözümleri üretim prosesinin tamamını kapsayabileceği gibi talebe göre üretim içindeki belirli bir bölüm veya üretim içinde kullanılan dolum,paketleme makinaları, havalı veya bandlı taşıma sistemleri,band kantarları,azalan ağırlık kontrol üniteleri içinde otomasyon çözümleri sunulmaktadır. Faliyet alanı olarak ilgili prosesin  projelendirilmesi, ana ve lokal panolarının imalatı, PLC, operator panel ve scada programlarının yazılması, kablo listelerinin hazırlanması ve sistemin yerinde devreye alınıp  eğitimin verilerek müşteriye teslimi şeklindeki süreç başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir....

Devam