Endüstriyel Otomasyon

Endüstriyel otomasyon, proses sürecinde ürünün tasarımı ile başlayan ve ürünün oluşumu için kurulacak sistemin dinamiği, en akılcı kontrolü, üretim aşamalarının planlanması,kontrolü,anlık ve geriye dönük gözlemlenmesi gibi bir dizi süreçle ilgilenir. Tüm bu süreç içinde gerekli olabilecek her nevi sensör, pnömatik ve hidrolik her türlü ekipman, motorlar, haraket ve posizyon kontrolleri, robotlar, raporlamalar, güç MCC üniteleri, uzaktan kontroller gibi birçok alanı bünyesinde bulunduran ve bir fiil kullanan bir nevi teknolojiler bütünüdür.

Endüstriyel otomasyon üretime yönelik işletmelerde çok çeşitli amaçlarla kullanılabilir, belli başlıca sıralamak gerekirse;

  • Otomotiv Sanayi ve Otomotiv Yan Sanayicileri
  • Tekstil Sanayi
  • Kimya Sanayi
  • Gıda
  • Cam Sanayi
  • Her Türlü Makina İmalatçıları
  • Arıtma ve Alt Yapı Tesisleri
  • Demir-Çelik Sanayi
  • Lojistik Hizmetleri
  • Enerji Üretim ve Dağıtım
  • İnşaat Sektörü

 

Endüstriyel otomasyonda yapılacak bir projede izlenecek yol özetle aşağıdaki gibi açıklanabilir.

Projenin Tasarımı

Müşteri ile olan görüşmeler süresince ve görüşmelerin sonucunda müşterinin ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması ve bu ihtiyaçlar için gerekli çözümlerin oluşturulması aşamasıdır.  Bu aşamadaki çözümlerin hem  müşteri açısından ekonomik olması hemde ihtiyaçları tam anlamıyla karşılaması ve projenin yapım aşamasında veya proje sonrası zamanlarda olacak ilavelere imkan tanıması açısından önemi büyüktür.

 

Endüstriyel Otomasyon

 

 

 

 

 

 

 

Malzeme tedarik süreci

Proje tasarım aşaması sonuçlandıktan sonra  kullanılacak malzeme listeleri çıkartılır, firmamız mevcut stokları ve tedarikçi firmalardan alınacak malzemeler belirlenir ve firma dışından satın alımı yapılacak malzemelerin satın alma süreci başlatılır.

 

Pano imalatları

Proje tasarımının netleşmesi ile beraber  elektrik projeleri Eplan veya Autocad programında çizilmeye başlanır ve projelerin bitiminde PLC kontrol panoları,MCC panoları, lokal bağlantı ve lokal kontrol panoları, valf panolarının imalatlarına başlanır.

Endüstriyel otomasyon

Endüstriyel otomasyon

Endüstriyel otomasyon

Endüstriyel otomasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılım süreci

Müşterilerimizle olan görüşmelerimiz neticesinde  belirlenen ihtiyaçlara yönelik en doğru ve en kapsamlı şekilde ihtiyaçları giderecek bir yazılım geliştirme süreci yaşanır. Projenin kapsamına göre PLC programına ilave olarak operatör panel programları, scada programları veya varsa PLC ile haberleşen üçücü parti cihazların programları yazılır.

Yaptıgımız yazılımlarda yoğun şekilde Siemens alt yapısını kullanmaktayız, müşterilerimiz özel olarak talep etmişse Schneider marka ürünlerle de proje yapma imkanımız vardır.

Uzman olarak hakim olduğumuz ve proje yaptığımız Siemes otomasyon altyapısı

Logo ( Logo Soft Comfort)

S7-200 (MicroWin)

S7-1200 (TIA V11 basic)

S7-300 / S7-400 (Simatic Manager)

TIA Portal (Totally integrated Automation)

WinCC flexible (Operatör panel ve Flexible runtime için)

WinCC scada

PCS7

Profibus, Profinet,MPI haberleşme protokolleri

SimaticNet

OPC

Endüstriyel otomasyon

Endüstriyel otomasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devreye Alma Süreci

Projenin hazırlanma aşamasında görev almış proje sorumlusu uzman personelimiz ve yine kendi alanlarında tecrübeli yardımcı montaj elemanlarımızla beraber ekip olarak devreye alma süreci gerçekleştirilir.