RECETE BAZLI DOZAJLAMA SİSTEMİ OTOMASYONU

Reçete bazlı dozajlama sistemi otomasyon projelerimizde, dozajlanacak tüm hammadde girdilerinin isimlerinin ve kodlarının saklandığı bir veri tabanı oluşturulur. Bu hammadde bilgilerinin saklandığı veri tabanı reçete oluşturma aşamasında çok önemlidir çünkü reçete oluşturma aşamasında reçete hazırlama tablosuna hammadde bilgileri ancak bu veri tablosundan transfer edilebilir başka bir kaynaktan veya başka  bir şekilde reçete hazırlama tablosuna hammadde girişi yapmak mümkün değildir. Reçete hazırlama aşamasında ilgili hammadde girdileri veri tabanından seçilerek reçete hazırlama/oluşturma tablosuna yazılır ve tüm hammadde girdileri ve dozajlanması istenilen set kg değerleri tabloya yazıldıktan sonra reçeteye isim ve kod yazılarak kayıtedilir. Kayıt etme aşamasının başında reçetenin önemli  ve girilmesi zorunlu alanların tamamı kontrol edilir eksiklik varsa eksik olan parameter  operatöre mesaj şeklinde gösterilir ve bir eksiklik yoksa reçete kayıtlı reçeteler veri tabanına eklenir. Kayıtlı receteler veri tabanından istenilen bir reçete seçilerek PLC ‘ ye yüklenir, yükleme işlemi sırasında, sistem operatörden seçili olan reçeteden kaç batch yapacağını ve reçetenin hammadde girdilerinin % kaçının dozajlanacağını soracaktır operatör ilgili anlanlara da bu bilgileri girdikten sonra reçete sisteme yüklenir ve dozajlama sistemi yüklenmiş olan reçeteye birebir uygun şeklide hammadde tartı ve dozajını geçekleştirir. Dozajı yapılan üretim sonuçlandığında, üretim raporu oluşturulur ve raporlar veri tabanına kayıtedilir.Raporda hangi hammaddeden ne kadar istenmiş ne kadar dozaj yapılmış, hatası nekadar, üretim ne zaman başlamış, ne zaman sona ermiş,toplam üretim zamanı, dozajı yapılan hammaddelerin hangi lot veya hangi parti numarasından kullanıldığı gibi birçok bilgi detaylı şekilde görülür. Reçete bazlı dozajlama sistemlerimizde batch tarzı çalışabildiği gibi müşterilerimiz tarafından talep edildiğinde opsiyonel olarak sunduğumuz günlük çalışma planlarımızda vardır. Günlük çalışma planı şu şekilde işler, örneğin operatör arka arkaya 10 adet veya daha fazla sayıda farklı reçeteden değişik batch sayılarında reçeteyi sisteme yükler ve sonrasında üretimi başlatır, böylece sisteme batch sonlarında tekrar reçete yükleme yapılması gerekmez ve otomatik olarak diğer reçeteyi üretmeye başlar ve arka arkaya sıradaki reçeteleri icra ederek plan sonuna kadar sistem ilerler....

Devam

Otomasyon Kontrol Sistemleri

  Otomasyon Kontrol Sistemleri Endüstriyel sektöre otomasyonun uygulanmaya başladığı yıllarda insan gücüyle birlikte işleyen yarım otomasyon makineler, bu gün gediği nokta da bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Tam Otomasyon adı verilen bu sistemde denetim PLC yazılımlarının yüklendiği Kontrol Panoları sağlanmaktadır. Peki PLC Nedir? Türkçe karşılığı programlanabilir kontrol cihazı olan; sensörlerden algıladığı bilgiyi, kendisine daha önceden yüklenen program özelliklerine göre, hükmettiği elemanlara aktararak istenen şekilde çalışmasını sağlayan mikro işlemci tabana sahip bir cihazlardır. Aklınıza gelebilecek her sektörde kullanılan makine sistemlerinin hatasız ve hızlı çalışmasını destekleyen ve kontrol eden bu cihazlar, insanların gözden kaçırabileceği en ufak aksaklığı bile görerek müdahale etme yeteneğin sahip olan mikro işlemcilerdir. Getirdiği çözümlerin avantajı göz önüne alındığında oldukça düşük maliyetli olan, hükmettiği elemanların tehlikelere karşı korunması için elektronik birimlere sahip, kişi yada yine başka bir akıllı cihazla yönetilebilen kontrol Panoları; belleğinde yer alan her cihaz için ayrı ayrı yüklenen programlarla, pek çok makinenin işleyişini aynı anda denetleyebildiği gibi, bu işleyişin hatasız çalışmasına da zemin oluşturmaktadır....

Devam

Endüstriyel Otomasyon Kontrol

CMEKS  Endüstriyel kontrol sistemleri, endüstrideki kimya,gıda,yem,çimento,lastik,kauçuk,pvc ve benzeri tüm üretim sektörlerinde sıvı, toz ve granül esaslı üretimler için gerekli olan reçete bazlı üretim otomasyonları, yoğun ve seyrek faz havalı taşıma sistemlerinin otomasyonu, reaktör, mikser, banbury otomasyonları,tartım ve dozajlama sistemlerinin otomasyonu ve dolum-paketleme makinaları,band kantarları,Loss-in-weight ve benzeri tüm üretim proseslerinin otomasyonu için çözümler sunmaktadır. Sunulan otomasyon çözümleri üretim prosesinin tamamını kapsayabileceği gibi talebe göre üretim içindeki belirli bir bölüm veya üretim içinde kullanılan dolum,paketleme makinaları, havalı veya bandlı taşıma sistemleri,band kantarları,azalan ağırlık kontrol üniteleri içinde otomasyon çözümleri sunulmaktadır. Faliyet alanı olarak ilgili prosesin  projelendirilmesi, ana ve lokal panolarının imalatı, PLC, operator panel ve scada programlarının yazılması, kablo listelerinin hazırlanması ve sistemin yerinde devreye alınıp  eğitimin verilerek müşteriye teslimi şeklindeki süreç başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir....

Devam